Gå tillbaka till tävlingen för grupper eller för par

1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen samt registreras i Ekocharters nyhetsbrev. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling.

2. Ansvarig för tävlingen är:
Ekocharter Vattenlimousin AB, Kastellholmen Örlogsvägen 5, 11149 Stockholm (nedan benämnd Ekocharter)

3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

4. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.

5. För att vara med och tävla måste du:
Motivera varför du ska få priset.
Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.

6. Endast ett tävlingsbidrag per sökande godkänns. Den tävlande kan endast delta i tävlingen för par eller tävlingen för grupper.

7. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast den 31 Juli 2012. Vinnaren kommer att utses senast den 15 augusti 2012. Ekocharter återsänder inte bidragen efter avslutad tävling.

8. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Ekocharter. Detta innebär bl.a. att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Ekocharter får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Ekocharters normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

9. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Ekocharter. Juryn utser vinnaren baserat på det bidrag som juryn anser vara bästa motiveringen. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

10. Priset består av en 90 minuters lång tur med en av Ekocharters vattenlimousiner till ett värde av 7500 kr alternativt till ett värde av 6000 kr för priset går till paret. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via e-post. Vinnaren kan komma att publiceras med för- och efternamn samt med bild på www.ekocharter.se . Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren.
Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

11. Anställda i Ekocharter samt maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

12. Ekocharter tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Ekocharter. Ekocharter tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.