Svenskt Marintekniskt Forum har tillsammans med åtta företag i båtbranschen tagit fram en slags miljödeklaration för fritidsbåtar som lanseras i dagarna. Ska bli intressant att se om det tagit ett helhetsperspektiv och om det verkligen får genomslag. Utnyttjande-grad och delägarskap är ju några aspekter som spelar stor roll när det kommer till en fritidsbåts “fotavtryck” men som kanske är svåra att genomföra. Om det verkligen ska hända något inom fritidsbåtsområdet så är det när tillverkarna själva tittar på nya affärsmodeller som att tillhandahålla upplevelsen att segla genom skärgården istället för att bara sälja båtar. T ex genom en båtpoolsmodell eller uthyrningslösningar från tillverkarna själva. Upp till bevis!

Svenskt Marintekniskt Forum skriver i ett pressmeddelande:

I dagarna lanseras en miljödeklaration för fritidsbåtar som ska underlätta för konsumenterna att se hur stor miljöpåverkan olika fritidsbåtar har. – Det handlar om att få alla att prata samma språk, säger projektledaren Jacqueline Widström på Svenskt Marintekniskt Forum.

Systemet är framtaget av Svenskt Marintekniskt Forum tillsammans med 8 företag verksamma i den svenska båtbranschen. Det består av en femgradig skala där grönt eller ”bästa val” är bäst och rött eller ”oacceptabelt” är sämst. Systemet omfattar tre områden; omvärldsfrågor, drift och tillverkning. Alla områden kartläggs och allt från materialval till bränsleförbrukning graderas på skalan.

– Om man ska köpa en ny båt så kan man jämföra de båtar man funderar på med hjälp av det här systemet, säger Jacqueline Widström. Till exempel kan man titta på hur båtens bränsleförbrukning påverkar miljön.

När miljödeklarationen lanseras kommer systemet att öppnas för kunder. Även om systemet just nu främst riktar sig till de som ska köpa en ny båt så är tanken att på sikt ska även de som har en äldre båt kunna få användning av systemet. Då ska det vara möjligt att skriva in data om sin egen båt för att se hur stor miljöpåverkan den har och var det kan finnas möjligheter till förbättringar. Man ska även kunna jämföra sin båt med andra båtar.