Det har sagts länge att sjöfarten är ett tämligen miljöanpassat transportmedel eftersom utsläppen är låga i förhållande till transportvolymerna. Tyvärr har det blivit en ursäkt för sjöfarten att inte göra något åt sina stora utsläpp av svavel- och kväveoxider som orsakar bl.a. försurning.

År 2015 sker en viktig och positiv förändring för sjöfarten i SECA- området (sulphur emission control area) vilket är Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. År 2015 begränsas svavelhalten i bränslet från 1 volymprocent till 0,1 volymprocent.

Även USA och Kanada inför år 2015 samma krav på svavelhalten i bränslen som i Nordsjön och Östersjön. Men övriga Europa hänger tyvärr inte med i samma tempo.

Med den nya svavelgränsen beräknas enligt en rapport från SMHI att det försurande nedfallet över Västsverige minskar med 25-30 procent.

För att uppnå kraven från 2015 finns flera alternativ för redarna att satsa på. Lågsvavlig olja, scrubberteknik och LNG.

Flytande fossilgas, LNG (liquefied natural gas) är en potentiell lösning. Fördelarna med LNG är skäligen uppenbara. Det är ett bränsle med avsevärt lägre utsläpp av svavel- och kväveoxider samt partiklar jämfört med konventionella fartygsbränslen. Även koldioxidutsläppen blir lägre. Viking Line har nyss sjösatt ett nytt gasdrivet passagerarfartyg och Gotlandsbolaget planerar för sitt första om 3-5 år med målet att blanda in så mycket biogas som möjligt.

Infrastrukturen av LNG är dock bristfällig. Det kommer ta tid och fordra stora investeringar för att kunna öka antalet hamnar som kan leverera LNG till fartyg. Därför kommer förmodligen passagerar- och vägfärjor som anländer samma hamn återkommande först utnyttja LNG.

Som ett av 200 miljöförbättrande projekt i det svenska rederiet Stena Lines miljöarbete har de sen ett år tillbaka varit med i ett pilotprojekt och byggt två vindkraftverk i fören på sin färja Stena Jutlandica. Vindkraftverken är 4,4 meter höga och på ett år producerar de två vindkraftverken 23 000 kWh elektricitet. På samma gång minskar de på luftmotståndet med 10 %, vilket leder till att man sparar 84 ton olja per år. Färjan går mellan Göteborg och danska Fredrikshavn.

Något som vore riktigt intressant är en satsning på att eftermontera Skysails i stor skala och att snart få se ett av B9Shippings segel/biogasdrivna lastfartyg på 3000 dwt (som vi skrivit om tidigare) sjösatta inom kort. New York Times skrev en artikel om dem för inte så länge sedan. När det gäller mindre skärgårdsfartyg så gillar vi förstås elektrifiering i olika former. T ex ren eldrift, hybriddrift eller eldrivna linfärjor som den i Hamburgsund. /kapten Sara och Jeppe

Ett par lästips: “Få kan i sin vildaste fantasi ens föreställa sig hur stort problemet är” och “Nu ska framtidens sjöfart inspireras av maneter och fiskar”